20 Yaş Dişleri ve Sorunları


Gömülü 20 yaş dişlerinin birtakım sorunlara yol açmasının sebebi genetik olarak bu dişe gereksinim duyulmaması ve gittikçe çenelerin boyut olarak küçülmesidir. Çeneler küçüldüğü için de 20 yaş dişleri kendine yer bulmak için güçlük çekmekte ve bu sebeple de diğer dişler gibi sürülememektedir. Kendine yer bulamayan 20 yaş dişleri öndeki dişi ittirir ve baskı yapar.
Bron-url: http://www.dentaluna.com/683

Bu baskı da çapraşıklığa yol açar. Bunun yanı sıra çok geride olmaları ve çevrelerindeki diş etinin normal anatomik yapıda olmamaları sebebiyle oldukça kolay iltihaplanabilmektedirler.

20 Yaş Dişi Ameliyatları

• Tam gömülü 20 yaş dişleri; çoğunlukla bir probleme sebep olmazlar. Ancak rötgen ile takip edilmeleri gerekecektir. Tam gömülü olmalarına karşın öndeki dişin köklerine baskı yaparak çapraşıklığa sebep olabilirler.

• Kısmen çıkmış 20 yaş dişleri; en çok problem yaratan 20 yaş dişleridir. Tam çıkamazlar bu sebeple de öndeki dişe baskı yaparlar ve çıkmaya çalışırlar. Üzerlerinde bulunan diş eti parçası, zaman içerisinde arasına yemek artıklarının kaçması ve bakteri üremesi sebepleriyle iltihap kapar. Dişin etrafındaki diş etinin iltihaplanması neticesinde; ağrı , şişlik, abse meydana gelir. Çürük için uygun koşullar sağlanır.

• Tamamen çıkmış 20 yaş dişleri; çoğunlukla bir probleme sebep olmazlar ancak oldukça geride oldukları için fırçanın bu dişleri temizlemesi zordur. Bu sebeple ağız bakımı çok iyi olmayan kişilerde koruyucu bir tedbir olarak çekilmeleri önerilebilir.

20 yaş dişi iltihabı ya da absesinin belirtileri:

• Ağrı (kendiliğinden ya da üstüne basınca)

• Şişlik (ağız içerisinde ya da yüzde)

• Kızarıklık

• Çene altındaki lenf bezlerinin şişmesi

• Yutkunmada güçlük çekmek

• Ağzın kapatılamaması ya da kapatınca 20 yaş dişi üzerindeki diş etinin ısırılması, baskı oluşturması.

20 yaş dişlerinin zararları:

• Öndeki dişe baskı yapabilir ve bu da çapraşıklığa yol açabilir.

• Öndeki dişte çürüğe sebep olabilir.

• İltihap için uygun bir koşulları sağlar bu sebeple de zaman zaman ağrı ve şişliğe yol açabilir.

• Mevcut iltihap, vucudun zayıf bir anında kana karışabilir ve kalp, böbrek, beyin, eklemler gibi hayati organlara yerleşerek ciddi sorunlara yol açabilir.

20 yaş dişi iltihabının tedavisi:

• İlk olarak antibiyotik tedavisi ile akut durumdaki iltihabın kronikleştirilmesi gerekir.

• Daha sonra cerrahi bir işlemle bu dişler çekilmelidir.

İdeal çene ve diş yapısına sahip kişilerde, yirmi yaş diş posizyonu da düzgünse oldukça sorunsuz bir şekilde yirmi yaş dişleri sürebilir ve ağız içerisinde diğer dişlerle beraber işlev görebilir, uzun dönemlerde kullanılabilir. Yrmi yaş dişleri için dikkat edilmesi gereken en önemli problem ise, erişmesi zor olduğu için düzgün bir şekilde temizlenmesinin gerçekleşememesidir. Özellikle iki dişin arasından çürükler meydana gelmeye başladıysa , yirmi yaş dişinin önündeki dişi çürütme riski oldukça fazladır. Dişeti hastalığı mevcutsa, dişeti cebleri oluşumu, diş kemik erimesi oluşmuşsa yanındaki dişleri de inceledikten sonra stratejik çekim yapılabilir.

20 Yaş Dişi Kaç Tanedir ve Nerede Sürülür? Ne Zaman Sürülür?

Yirmi yaş dişleri, ağızdaki ikinci büyük azı dişlerin hemen arka tarafında bulunur. Toplam olarak dört tane 20 yaş dişi vardır. Kimi zaman bazı insanlarda yirmi yaş dişleri hiç oluşmayabilir. Çoğunlukla 17 yaşında çıkmaya başlar .

20 Yaş Dişi Bölgesinde Riskli Anotomik Oluşumlar

Üst çenede yirmi yaş dişlerin üst bölümünle maksiller sinüs boşluğu bulunur .Sinüs boşlukları yüz kemikleri içerisinde bulunan hava boşluklarıdır. Sinüsler, solunan havanın temizlenmesine yardım etmek, sesin rezonansını ayarlamak ve kafatasının ağırlığını azaltmak gibi işlevleri üstlenir. Üst 20 yaş dişi çekimi esnasında hatalı bir kuvvetle dişin ya da çekim sırasında kırılan kökün sinüs boşluğuna kaçma durumu meydana gelebilir.

Alt çenede yirmi yaş dişi operasyonlarında daha da dikkatli olmak oldukça elzemdir. Bu kısımda yüzü ve alt çeneyi sağ ve sol olarak iki parçaya ayıracak olduğumuzda, bir bölgedeki bütün dişlerin dudağın ortasına kadar olan bölümü de kapsayan sinir genellikle yirmi yaş dişin altından geçmektedir. İmplantcerrahisi uygularken de çok büyük önem taşıyan bu sinire zarar verildiği koşulda dudakta geçiçi ( 6 ay ) ya da kalıcı bir uyuşma meydana gelebilir.

Alt çene yirmi yaş çekimi uygulanırken, dişetine uygulanan kesi sırasında yirmi yaş dişininin arka tarafında bulunan lingual sinire oldukça dikkat etmek önemlidir. Herhangi bir dikkatsizlik ya da hatayla zarar verilecek olursa dil bölgesin de geçiçi uyuşmalara sebep olunabilir. Aynı şekilde lingual artere de dikkat etmek gerekir.

Gömülü 20 Yaş Dişi Neden Çekilmeli?

*Özellikle yarım gömülü yirmi yaş diş bölgesinde diş eti iltihabı oldukça yaygın bir şekilde gelişmektedir.( PERİKORONİTİS ). Dişetindeki enfeksiyon antibiyotik uygulamasıyla geçer ancak yirmi yaş diş operasyonu uygulanmadığı takdirde sık sık yeniden oluşacaktır.

*Gömülü yirmi yaş dişleri ağız içerisine çıkmak için ön tarafında bulunan dişlere basınç yapar. Ön tarafa gidemeyen azı dişlerinde ve çene hattı boyunca ağrıya yol açar.

*Gömülü yirmi yaş dişi kimi zaman komşu yapılarında kist ve tümör oluşumuna yol açabilir.

*Gömülü ya da sürmüş yirmi yaş dişi, dişlerin dizilimi muntazam ise ve çenede yirmi yaş dişi için yer yoksa çekimi gerekir. Çünkü dişlerde çapraşıklığa yol açabilir. Bunun dışında ortodontik tedavi görecek kişilerde diş sıralanışını bozacağı için tedaviye başlamadan önce yirmi yaş dişini çekmek gerekecektir .

*Alt çenede bulunan 20 yaş dişi, posizyonu yatay ya da çapraz olduğu zaman, önünde yer alan azı dişini çürütebilir. 20 yaş dişi ağıza sürmeye uğraştıkça önünde yer alan azı dişin kökünü eritecektir.

*Gömülü yirmi yaş dişinin çevresinde yer alan çene kemiği genç kişilerde yumuşak ve esnektir ancak yaşlanmayla beraber kemik sert ve kırılgan bir biçime girer . Bunun dışında yaşı ilerlemiş kişilerde sistemik sağlık sorunları yaşanma ihtimali olacağından, genç yaşta bu dişleri çekmek daha uygun olacaktır.

*20 yaş dişi sürme sırasında ciddi ağrılara ve enfeksiyona yol açar.

*Sürmüş ya da yarım sürmüş 20 yaş dişi tam olarak temizlenemeyebilir. Bu sebeple de bakteri plağı birikimine yol açar. Bunun dışında dişin üzerinde ve komşu dişlerde de çürük oluşmasına sebep olabilir.

DİŞ CEKIMI

Gömülü 20 Yaş Dişi Ameliyatı Nasıl Uygulanır?

Gömülü diş operasyonu öncesinde gerekli olan panoromik röntgen filmidir. Panoromik filmde dişlerin ve gömülü dişin konumu, etrafındaki riskli anatomik oluşumları görmeyi ve çevrenin simetrisinden faydalanmak hedeflenir. Artık gerektiği durumlarda 3 boyutlu diş tomografisi ( dental volumetrik tomografi ) çektirmeniz de talep edilebilir. Gömülü dişlerin etrafından geçen sinirle olan ilişkisi, üst gömülü 20 yaş dişinin sinüsle olan sınırları bu şekilde daha rahat görülebilmektedir. Anesteziyi takiben dişetine minik bir kesi uygulanır ve dişeti flebi kaldırılıp dişe ulaşılır. Ardından uygulanacak olan işlemleri alt ve üst yirmi yaş sınıflandırmasına almak mümkündür.

1) Alt çenede gömülü diş ameliyatı:

Alt çenede yirmi yaş dişlerini konumlarına göre üç gruba kategorilemek mümkündür.

- Birincisi gömülü 20 yaş dişinin önündeki azı dişi gibi dik pozisyonda olması

- İkincisi gömülü 20 yaş dişinin çapraz şekilde azı dişine doğru eğik pozisyonda olması

- Üçüncüsü ise 20 yaş dişinin tamamen yatay posizyonda olması

20 yaş dişinin dişin dik durduğu konumda diş; ağza sürmüş, yarım dişeti içinde gömülü veya yalnızca dişetinde altında gömülü durumda olabilir. 20 yaş diş ameliyatı oldukça kolay olup yalnızca eğri kök mevcudiyeti ve kemiğe kaynadığı dönemlerde çekimi zorluk çıkarabilir.

20 yaş dişinin çapraz olduğu konumlarda biraz dişten kesim yapmak gerekebilir. Bu konumda dişin arka bölgesindeki çene kemiğinden de biraz aşındırmaya çoğu durumda gereksinim duyulur.

20 yaş dişinin tamemen yatay konumda olması ameliyatının en zor yapıldığı pozisyondur . Bu posizyonda yirmi yaş dişinin üzerinde bulunan çene kemiğini aşındırmak gerekecektir. Dişe ulaştıktan sonra dişin şekil, konum ve posizyonuna bağlı olarak dişi bir kaç parçaya bölmek ve bu şekilde dişi çekmek gerekecektir .

Gömülü diş ameliyatlarından sonra dikişler atılır ve üzerine steril tampon konularak 20 dakika kadar ısırttırılarak işlem tamamlanır.

2) Üst çene gömülü 20 yaş diş ameliyatı:

Üst çene kemiğinin esnektir bu sebeple de 20 yaş diş operasyonu çok daha kolaydır. En önemli problem ameliyat bölgesinin doğrudan olarak görülememesi ve bu sebeple yaşanan çalışma zorluğudur .

Gömülü 20 Yaş Diş Çekiminden Sonra Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

20 yaş dişi operasyonları dişhekimliği cerrahisinde kimi zaman en kolay iş, kimi zaman da oldukça zorlayan bir uygulamadır. Bu tamamen 20 yaş dişinin posizyonuna, konumuna ve kişinin uyumluluğuna, hekimin ise bilgi ve tecrübeleri ile ilgilidir. Ameliyat ardından bakımda tamamen ameliyatın zorluğuyla ve hastanın hekimin dediklerine uyması ve iyi bir ağız hijyenine sahip olması ile ilgilidir.

Gömülü diş çekimi ardından:

Gömülü diş çekimi ardından bölgeye uygulanmış olan steril tamponu 20 dakika boyunca ısırmak gerekir. 20 dakika ardından tamponu atıyoruz ve bir daha kesinlikle koymuyoruz.

Sıcak içeçekler, sert yiyeceklerde uzak duruyoruz.

Ağzımızı çok fazla açmıyoruz ve esnerken dikkat ediyoruz.

Hekimin vermiş olduğu ilaçları (antibiyotik , ağrı kesici , gargara vb ) düzgün ve düzenli bir şekilde alıyoruz . Ağız gargaraları diş çekimi ardından meydana gelebilecek enfeksiyonları önlemek için yardımcı bir tedavidir. Ağız gargarası yoksa şayet tuzlu su (bir çay bardağı içerisine 1 çay kaşığı tuz ve ılık su ilavesi) ile günde 3 kere dişlerin fırçalanmasından sonra gargara yapmak iyi gelecektir.

Yirmi yaş diş cerrahisi sırasında kemik kaldırma uygulaması gerçekleştirildi ise dışardan buz tatbiki yapmak gerekecektir. Buzun dokuyu yakmaması adına araya çok ince bir bez konulabilir. Buz tedavisi yirmi yaş diş çekim alanına dışarıdan 10 dakika tutup 10 dakika çekerek uygulanır.

Uyuşukluğun geçmesi beklenmelidir. Uyuşukluk geçmeden kesinlikle herhangi bir şey yenilmemelidir.

Sigaradan 24 saat mutlaka uzak durulmalıdır .

Tükürmemek gerekir, özellikle normal diş çekimi yapılmasının ardından, dikiş uygulanmadıysa asla tükürülmemelidir .

20 Yaş Dişi Ameliyatı – Gömülü Diş Çekimi Sonrası Oluşabilecek Durumlar

AĞRI; Cerrahi operasyon ardından ağrı olması normaldir. 1 -2 gün içinde kendiliğinde geçer.

AĞZIN AÇILAMAMASI YA DA KISITLI AÇILMA ( TRİSMUS ); 1 hafta kadar devam edebilir. Ağzı çok zorlamayınız.

KANAMA; Bir miktar kananama olabilir. Kanama, dikişlerin açıldığına dair bir belirti olabilir ya da doku altından bir miktar kan sızabilir.

ŞİŞLİK; Ödem meydana gelecektir. Buz kompres uygulaması yapılırsa şişlik meydana gelmez ya da en az seviyede oluşur.

20 Yaş Diş Ameliyatı – Gömülü Diş Çekimi Sonrası Görülebilecek Problemler

-Hekimin fazlaca kuvvet kullanması bağlı olarak ya da çok sert kemiklerde, çene kemiği kırıkları ya da temporomandibular eklem rahatsızlıkları,

-20 yaş dişi bölgesinde yer alan sinirlere gelecek zararla beraber geçiçi ya da kalıcı uyuşma,

-20 yaş diş çekiminin uygulanmaması dişin ya da diş kökünün bırakılması,

-Üst çenede kökün ya da 20 yaş dişinin sinüs boşluğuna kaçırılması,

-Üst çenede sinüse kaçan dişle beraber, ağız içerisinde sinüsle bağlantılı yumuşak dokuda açıklık kalması (oroantral fistül) .


Reacties

Bezig met laden...

Verwante artikelen